Correspondentie mbt Oranjefonds

20170131 begeleidende brief aanvullende informatie eindverantwoording Bvt Overzicht uitgaven Boschveldtuin algemeen 2015 Overzicht uitgaven Boschveldtuin algemeen 2016 20161222 AfrekenIng NLDoet 20161222 formulierverantwoordingbijdrage 20161222 begeleidende brief aan Oranjefonds ivm eindverantwoording boschveldtuin doc 20161219 Afrekenenng NLDoet Evaluatieformulier_reguliere_aanvraag formulierverantwoordingbijdrage Algemene bepalingen overzicht e-mailadressen deelnemers Boschveldtuin projectnr. 20151514 brief evaluatieonderzoek Boschveldtuin begin 2016 tips publiciteitsplan schrijven Tips persbericht schrijven_0…

Lees verder!

Correspondentie mbt Financiën

financieel overzicht buurttuin Boschveld Scan_vragen Oranjefonds 002 Scan_vragen oranjefonds 001 financieel overzicht buurttuin Boschveld JD financieel overzicht buurttuin Boschveld met opm JD oranjefonds beantwoording 20120609 reactie aan Oranjefonds ivm subsidie buurttuin boschveld 20120613 brief aan Zayaz ivm subsidie buurttuin boschveld 20120615 brief aan gemeente ivm subsidie buurttuin boschveld 20120615 brief aan gemeente ivm subsidie buurttuin…

Lees verder!